Utiliteitsgebouw

Zakelijk

Een energielabel is een document dat de energiezuinigheid van het gebouw aangeeft en deze in een energieklasse plaatst. Hierbij staat energielabel A voor een zeer energiezuinig gebouw en energielabel G voor een zeer onzuinig gebouw. Het energielabel is gekoppeld aan de Energie-Index.

De Energie Index is een weergave van de energieprestatie van het gebouw. Hierbij staat een Energie-Index van 0,00 voor een zeer energiezuinig gebouw en Energie-Index van 5,00 voor een zeer onzuinig gebouw. De uitkomst van de energie-index wordt uitgedrukt in een getal, dat gelijk staat aan de letters A t/m G. Bij het aanvragen van een energielabel voor uw gebouw, ontvangt u zowel de Energie-Index als het energielabel voor gebouwen.

Een energielabel is benodigd in de volgende gevallen:

• Bij verhuur van een gebouw aan een nieuwe huurder, op het moment van afsluiten van het huurcontract;
• Bij verkoop van een gebouw, op het moment van overdracht;
• Bij oplevering van een gebouw.

 

Dit geldt voor onderstaande gebouwen:

• Kantoorpand;
• Winkelpand;
• Bedrijfsverzamelgebouw; 
• Horecapand; 
• Verkoopruimten; 
• Bedrijfsunits; 
• Panden met een medische functie; 
• Sportgebouwen;
• Gebouw waar bijeenkomsten of vergaderingen gehouden worden.

Een energielabel is niet nodig voor een:
• Monument;
• Gebouw met religieuze functie;
• Alleenstaand/vrijstaand gebouw met oppervlakte minder dan 50m2;
• Bedrijfspand dat alleen gebruikt wordt voor opslag of bewerking, magazijn of fabriekshal;
• Tijdelijk gebouw, noodgebouw, bouwkeet, noodlokaal;
• Gebouwen die niet worden verwarmd zoals garages, schuren etc.

Een energielabel vraagt u gemakkelijk aan via ons contactformulier. Wilt u liever bellen? Dat kan op 085 – 004 35 38. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 09:00 tot en met 17:00 uur.

Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of beter. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012. De verplichting geldt niet als:
• de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties (exclusief nevenfuncties) <50% is van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw;
• de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan in het gebouw <100 m2 is;
• het gaat om een monument (Rijk/provincie/gemeente), met uitzondering van beschermd stads- en dorpsgezicht;
• het gaat om een kantoorgebouw dat ten hoogste 2 jaar wordt gebruikt;
• het gaat om een kantoorgebouw dat wordt onteigend of aangekocht in het kader van de onteigeningswet;
• het kantoorgebouw geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen.

De duur van de inspectie is afhankelijk van de grootte van het pand, maar doorgaans duurt het ongeveer één à twee uren.

In principe niet. Als wij het pand kunnen betreden, dan kan de adviseur zelfstandig zijn werk doen.

Het energielabel is 10 jaar geldig.

Dat hangt onder meer af van het type-, de grootte- en de ligging van het gebouw. Benieuwd naar de kosten van een Energie-Index voor uw gebouw? Vraag vrijblijvend een offerte aan via ons contactformulier.

Het energielabel is verplicht bij de verkoop, verhuur of oplevering van een gebouw. Ontbreekt er op dat moment een energielabel? Dan riskeert de eigenaar een boete die kan oplopen tot maximaal € 20.250,-. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet toe op naleving van deze energielabelplicht.

Terug naar het overzicht