Utiliteitsgebouw

Zakelijk

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is en welke energiebesparende maatregelen nog mogelijk zijn. De energieklasse wordt bepaald op basis van het primair fossiele energiegebruik, uitgedrukt in kilowattuur per vierkante meter per jaar. Dit wordt uitgedrukt in de letters A++++ (energiezuinig) tot en met G (minst energiezuinig).

Een energielabel is verplicht bij verkoop, verhuur of oplevering van utiliteitsgebouwen. Dit geldt voor een kantoorpand, winkelpand, bedrijfsverzamelgebouw, horecapand, verkoopruimte, bedrijfsunit, panden met een medische functie, sportgebouwen, gebouwen waar bijeenkomsten of vergaderingen gehouden worden.

Op https://www.ep-online.nl/Energylabel/Search kunt u nagaan of uw gebouw voorzien is van een geldig energielabel.

 

Een energielabel is niet nodig voor een:
• Monument;
• Gebouw met religieuze functie;
• Alleenstaand/vrijstaand gebouw met oppervlakte minder dan 50m2;
• Bedrijfspand dat alleen gebruikt wordt voor opslag of bewerking, magazijn of fabriekshal;
• Tijdelijk gebouw, noodgebouw, bouwkeet, noodlokaal;
• Gebouwen die niet worden verwarmd zoals garages, schuren etc.

 

Een gecertificeerd adviseur neemt een groot aantal kenmerken van het gebouw op en maakt op basis daarvan een energieprestatieberekening. Na het uitwerken van deze gegevens volgt er een energielabel. U ontvangt na registratie als gebouw eigenaar het energielabel. De inspectie op locatie neemt, afhankelijk van de grootte van het gebouw, doorgaans een aantal uren in beslag. Het is niet noodzakelijk dat er iemand aanwezig is, de adviseur kan zelfstandig zijn werk doen als hij het pand kan betreden.

Een energielabel voor zowel bedrijfsgebouwen als woningen is 10 jaar geldig.

De kosten voor het aanvragen van een energielabel is afhankelijk van meerdere factoren, waaronder het type-, de grootte-, de ligging- en de aanwezige gegevens van het gebouw.

 

Bent u benieuwd naar de kosten van het energielabel voor uw gebouw? Vraag vrijblijvend een offerte aan via het contactformulier of neem telefonisch contact met ons op via 085 – 004 35 38. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00 uur.

Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Voldoet het gebouw hier niet aan, dan mag het niet meer als kantoor gebruikt worden. Dit geldt niet als:

  • De gebruiksoppervlakte van de kantoorfunctie <50% is van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw
  • De gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan in het gebouw <100m2 is
  • Het gaat om een monument, met uitzondering van beschermd stads- en dorpsgezicht
  • Het gaat om een kantoorgebouw dat ten hoogste 2 jaar wordt gebruikt
  • Het gaat om een kantoorgebouw dat wordt onteingend of aangekocht in het kader van de onteigeningswet
  • Het kantoorgebouw geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen.

 

Benieuwd of uw kantoor aan de label C verplichting voldoet? Vraag vrijblijvend een offerte aan via het contactformulier of neem telefonisch contact met ons op via 085 – 004 35 38. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00 uur.

Wanneer er bij de verkoop of verhuur van het utiliteitsgebouw het energielabel ontbreekt, riskeert u een boete die kan oplopen tot maximaal € 20.250,00. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet toe op de naleving van deze energielabelplicht.

Om te kijken naar de mogelijkheden voor een lagere energierekening, verduurzamen en een beter energielabel kan een maatwerkadvies u de juiste richting geven. Het rapport bevat de huidige situatie van het pand, de maatregelen die genomen kunnen worden om het pand te verduurzamen, een kostenindicatie en de terugverdientijd van de maatregelen.

 

U vraagt eenvoudig een vrijblijvende offerte aan voor een maatwerkadvies via het contactformulier op de site of telefonisch via 085 – 004 35 38. Dit kan op werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur.

Terug naar het overzicht