Zoeken

Vind snel wat je zoekt! Voer hieronder je zoekterm in en klik op "Zoeken" om relevante resultaten te ontdekken.

duurzame-energie

Privacyverklaring

In onze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop wij persoonsgegevens verzamelen en hoe wij daarmee omgaan. Wij vinden het belangrijk dat uw privacy te allen tijde gerespecteerd wordt en gaan daarom zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. De privacyverklaring kan gewijzigd worden door eventuele wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de privacyverklaring periodiek te raadplegen.

Gegevens onderneming
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is De Duurzame Specialisten, gevestigd aan Abe Lenstra Boulevard 4 in Heerenveen. De Duurzame Specialisten staat ingeschreven in het handelsregister onder nummer 76081621. Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, kan dat via ons telefoonnummer 085 - 004 35 38 of via ons e-mailadres info@deduurzamespecialisten.nl.

Doel van gegevensverzameling
Op onze website verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens voor een aantal doeleinden. De persoonsgegevens die wij hiervoor verzamelen, gebruiken wij niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die hieronder worden beschreven:

 1. Contactformulier: Uw persoonsgegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met De Duurzame Specialisten via het contactformulier. In het contactformulier wordt echter alleen gevraagd naar de persoonsgegevens die we nodig hebben om uw vraag te kunnen beantwoorden of u een dienst aan te kunnen bieden. Wij verzamelen hiervoor de volgende persoonsgegevens:
 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Uw vraag of wens
 1. Offerte aanvragen: Uw persoonsgegevens zullen verzameld worden als u via de website een vrijblijvende offerte aanvraagt. In dit formulier vragen we alleen naar de gegevens die we nodig hebben om u een passende offerte aan te bieden. Wij vragen hiervoor om de volgende persoonsgegevens:
 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Uw vraag of wens

Duur van gegevensverzameling
Hoelang we uw persoonsgegevens bewaren, hangt af van het doel waarvoor we ze verzameld hebben. Wel bewaren we uw persoonsgegevens nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van de afgesproken activiteiten:

1. Contactformulier: Op het moment dat u contact opneemt met De Duurzame Specialisten, via mail of het contactformulier, worden de gegevens die u meestuurt opgeslagen op de mailserver. Die mails worden voor onbepaalde tijd bewaard. Wanneer het contact leidt tot een opdracht of tot een verzoek tot verder contact, dan worden de persoonsgegevens bewaard totdat ze niet langer nodig zijn voor verder contact. Ook worden persoonsgegevens bewaard tot de opdracht is beëindigd en een vervolgcontact of een vervolgopdracht niet meer te verwachten is. 

2. Offerte aanvragen: Wanneer de offerte aanvraag leidt tot een opdracht, zijn wij verplicht (op grond van Algemene Wet Inzake Rijksbelastingen) om de offerte te bewaren voor zeven jaar. Als de offerte niet leidt tot een opdracht worden de persoonsgegevens uit de offerte gehaald, of geanonimiseerd, zodat de offerte niet herleidbaar is. Wanneer het contact leidt tot een verzoek tot verder contact, dan worden die gegevens bewaard totdat ze niet langer nodig zijn voor verder contact. Ook worden gegevens bewaard tot de opdracht is beëindigd en een vervolgcontact of een vervolgopdracht niet meer te verwachten is.  

Ontvangers gegevensverzameling
De informatie die binnenkomt via het contactformulier wordt intern bij De Duurzame Specialisten gedeeld en slechts een beperkt aantal medewerkers hebben inzage in deze gegevens. Deze medewerkers hebben ieder een privacyverklaring ondertekend. Ook kiezen wij in sommige gevallen ervoor om werkzaamheden uit te besteden:

 1. Internetbureau Speak: Bij het doorsturen van ons contactformulier maken we gebruik van de computersystemen van derden waaronder de servers van Internetbureau Speak in Heerenveen. Door het contactformulier op de website, verwerken zij uw voornaam, e-mailadres en telefoonnummer. Internetbureau Speak verwerkt deze persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden. 

Algemene verwerking 
Alle persoonsgegevens worden via een beveiligde verbinding verstuurd en opgeslagen op beveiligde servers. Tijdens het invullen van de contactformulieren worden uw gegevens versleuteld en via een beveiligde verbinding naar ons verzonden. U kunt de beveiligde verbinding herkennen aan het slotje (https) linksboven in uw browser. Dit beschermt uw privacy door middel van encryptie tijdens een transfer van data. U kunt er op rekenen dat wij uw persoonlijke gegevens nooit voor commerciële doeleinden aan derden zullen verstrekken.

Gevolgen van verstrekking
Wanneer wij persoonsgegevens verstrekken, zorgen wij er natuurlijk voor dat uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Echter is het mogelijk dat wij gehouden zijn bepaalde gegevens te verstrekken bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Als duidelijk is dat het gaat om een gerechtvaardigd onderzoek dan zullen wij, uitsluitend in deze gevallen, de gegevens verstrekken.

Websites van derden
Onze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen daarom niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan om de privacyverklaring van die websites te lezen alvorens van onze website gebruik te maken.

Recht op inzage, rectificatie en verwijdering
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten aanpassen of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@deduurzamespecialisten.nl. Binnen vier weken zullen wij op uw verzoek reageren. Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, u adequaat te identificeren met een kopie van een geldig legitimatiebewijs. We raden u sterk aan om daarbij uw BSN-nummer en pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te zetten dat het om een kopie gaat en alleen voor ons bestemd is.

Klachten
Wanneer u klachten heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens en de manier waarop wij deze verzamelen, verwerken, delen met anderen én opslaan, kunt u telefonisch contact met ons opnemen of via mail. Uw klacht zal zo mogelijk door ons worden behandeld en binnen vier weken krijgt u een reactie van ons. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de nationale toezichthouder, als De Duurzame Specialisten bovengenoemde niet naleeft.

Vragen en feedback
Wij controleren onze privacyverklaring regelmatig en het kan daarom voorkomen dat we de privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Als we dit doen, zullen we dit op onze website aankondigen. Wij raden aan om onze privacyverklaring regelmatig te raadplegen zodat je op de hoogte bent. Als u nog vragen heeft over de privacyverklaring kunt u De Duurzame Specialisten als volgt bereiken:

De Duurzame Specialisten
Abe Lenstra Boulevard 4

8448 JB Heerenveen
085 - 004 35 38
info@deduurzamespecialisten.nl

Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 11 December 2023.