Energie Index Woning

Energielabel woning

Het energielabel (voorheen de Energie-Index) drukt uit hoe energiezuinig een woning is en wordt bepaald aan de hand van 150 kenmerken. Op basis van deze kenmerken wordt een energielabel bepaald en geregistreerd. Dit gebeurt door middel van een visuele inspectie van de woning.

Woningcorporaties en andere verhuurders onder de liberalisatiegrens zijn verplicht om een afschrift van het energielabel beschikbaar te stellen bij verhuur aan een nieuwe huurder. Bij het ontbreken van een geldig energielabel riskeert de verhuurder een boete. Ook is het energielabel belangrijk en nodig om bijvoorbeeld het aantal huurpunten te bepalen voor het woningwaarderingsstelsel, waarmee de maximale huur berekend wordt.

Wij zijn gespecialiseerd in het voorzien van een energielabel voor uw sociale huurwoningen. Een goede interactie met huurders staat daarin centraal. Het leveren van kwalitatief goede data, nu en met oog op de toekomst, is voor ons vanzelfsprekend. Door in te spelen op de meest recente ontwikkelingen, zorgen wij dat u klaar bent voor de toekomst!

Benieuwd naar de mogelijkheden? Wij komen graag met u in contact.